Döner başlıklarda ölçüye uygun olarak kondens dönüşü yapılmaktadır. Kondens dönüşü olmayan durumlarda tamburun her iki tarafına da döner başlık takılması gerekir.
Sağa dönen silindirlerde sol diş,sola dönen silindirlerde sağ diş,her iki yöne dönen silindirlerde ise flanşlı model kullanılır. Buna göre;
sağa dönen başlıklar- R,
sola dönen başlıklar - L,
her iki yöne dönen başlıklar ise - F flanşlı olarak adlandırılırlar.